bet356苹果手机下载
您的位置:首页 >办公频道>食堂膳管>每周食谱> 详细内容

东湖小学2019上第八周学生菜谱

来源: 发布时间:2019-04-04 浏览次数: 【字体:


东湖小学第周带量食谱20190408-0412

时间

1-3年级

4-6年级

日期

星期

菜名

食物种类/

菜名

食物种类/

48

星期一

青椒牛肉丝

鸡腿菇肉丝

木耳炒素

青椒   20

玉米粒 20

腿牛肉 62

鸡腿菇 30

胡萝卜 15

肉丝   10

黑木耳 1

包菜   60

油面筋 4

葱姜肉圆

白菜炒蛋

青椒机丝

精肉   72

小葱   1

老姜   1

春笋   5

白菜   50

鸡蛋   30

青椒   21

机丝   16

胡萝卜 11

鸡腿菇 7

肉丝   8

49

星期二

葱姜肉圆

白菜炒蛋

青椒机丝

精肉   72

小葱   1

老姜   1

春笋   5

白菜   50

鸡蛋   30

青椒   21

机丝   16

胡萝卜 11

鸡腿菇 7

肉丝   8

青椒牛肉丝

鸡腿菇肉丝

木耳炒素

青椒   21

玉米粒 21

腿牛肉 65

鸡腿菇 31

胡萝卜 15

肉丝   10

黑木耳 1

包菜   62

油面筋 4

红薯   5

410

星期三

三鲜肉片

葱姜鹌鹑蛋

炒豆芽

肉片   55

黑木耳 2

竹笋   40

鹌鹑蛋 41

青椒   10

豆芽   72

胡萝卜 8

大头菜烧鸭

西芹花生

冬瓜小排汤

大头菜 16

鸭翅根 81

西芹   35

花生   15

冬瓜   100

小排   20

肉丁   20

胡萝卜 11

411

星期四

大头菜烧鸭

西芹花生

冬瓜小排汤

大头菜 16

鸭翅根 78

胡萝卜 10

西芹   33

花生   14

冬瓜   98

小排   19

肉丁   19

小米   5

三鲜肉片

葱姜鹌鹑蛋

炒豆芽

肉片   56

黑木耳 2

竹笋   40

鹌鹑蛋 41

青椒   10

豆芽   70

胡萝卜 10

小米   5

412

星期

酱烧肉

红烧大素鸡

黄瓜肉丝

精肉丁 52

小排   39

大素鸡 30

黄瓜   65

肉丝   8

胡萝卜 11

清炒肉丝

山药虾仁

青菜油豆腐

肉丝   70

蒜叶   5

老山药 25

虾仁   10

胡萝卜 10

黑木耳 1

玉米粒 10

青菜   70

油豆腐 5

 

 

【打印正文】